Anonim

ProfessorLaytonvs.PhoenixWright Najprv sa môže zdať ako nepárny zápas: séria videohier založená na riešení hádaniek a iná séria simulujúca bitky v súdnej sieni. Ale v profesorovi Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney, od úrovne 5 a Capcom pre Nintendo 3DS, pomáha, že obe skupiny „cvičia používateľov“ mozgy a prsty podobným spôsobom. Dej sa točí okolo tajomného dievčaťa, Espelly, ktorá sa objaví v londýnskej kancelárii profesora Laytona - svetovo uznávaného archeológa a riešiteľa hádanky, ktorý hľadá pomoc. To isté dievča sa znova objaví ako obžalovaný pri útoku, pričom jeho verejným ochrancom je, samozrejme, Phoenix Wright, ktorý v tom čase príde na návštevu Anglicka.

Až na hlavnú líniu stranou sú obe franšízy známe pre hry založené na odoberaní vizuálnych informácií, ich analýze, použití troch pokusov a omylov a konečnom rozptyľovaní riešenia. Len sa stáva, že Laytonove dobrodružstvá vyžadujú napríklad opätovné zostavenie zlomenej hieroglyfy do celku, zatiaľ čo Wrightova výzva na porovnanie výpovedí svedkov s fotografickými dôkazmi. Nakoniec sú to obe cvičenia na rozvoj duševnej ostrosti a pozorovacích právomocí.